Biuro:
ul.Sienkiewicza 43
85-037 Bydgoszcz
ogień logo
Filia:
ul.Bydgoska 1
86-100 Świecie
centrala

Certyfikaty


Posiadane uprawnienia:
 1. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie:
  1. instalowania,
  2. konserwacji
  3. kontroli szczelności izotopowych czujek dymu
 2. Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji
  1. urzadzeń
  2. instalacji
  3. sieci na stanowisku dozoru
 3. Licencje zabezpieczenia technicznego pracowników
 4. Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego pracowników
schemat